Research Style 3

Badania zgodnie ze standardami EN – Europejskimi Normami oraz współpracującymi laboratoriami.

Niezbędne informacje dla klienta podejmującego decyzje zakupowe.

Najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa, stosowania produktu oraz ochrony środowiska.

Urząd rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.